3D AUTO-STEREOSKOPICKÉ MONITORY (3D bez brýlí)

3D autostereoskopický monitor

Auto-stereoskopické monitory (3D bez brýlí)

V minulosti se i mnoho odborníků domnívalo, že auto-stereoskopickým systémům patří budoucnost. Ostatně, 3D bez brýlí zní skutečně lákavě! Bohužel se ukazuje, že tyto monitory nedokáží nikdy nabídnout kvalitní 3D obraz, který by mohl diváky uspokojit. Podle všeho se zdá, že pokud se objeví kvalitní 3D bez brýlí, bude to jiná technologie, než nabízejí stávající auto-stereoskopické monitory.  O tom svědčí i ukončené financování vývoje auto-stereoskopických monitorů mnoha světovými firmami.

3D bez brýlí

Společným znakem všech auto-stereoskopických monitorů je speciální maska umístěná před LCD displejem. Je vybavena optickými hranoly, které vychylují různé sloupce pixelů do různých směrů. Na obrazovce monitoru jsou podle parametrů optické masky vtěsnány obrazy pro pravé i levé oko. Maska způsobí to, že jsou obrazy pro jednotlivé oči viditelné pouze z určitých směrů. Pokud se tedy divák postaví do vhodné pozice (pro každého člověka může být jiná – to podle rozteče očí), uvidí levým okem pouze levý obraz a pravým pravý. Nevýhodou monitoru je to, že je kvalita každého obrazu pouze poloviční, než je nativní rozlišení monitoru.

Auto-stereoskopické monitory se sledováním očí (Eye-tracking)schema - 3D auto-stereoskopicky monitor

Jak bylo řečeno, pozorování 3D obrazu na auto-stereoskopickém monitoru není příliš pohodlné, divák si musí najít pozici před monitorem, kde 3D funguje a on jej vidí dobře. Tento neduh se snaží odstranit systém pro sledování očí. Takovéto monitory jsou vybaveny kamerovým systémem, který sleduje oči diváka a fyzicky posouvá optickou masku před monitorem tak, aby se měnily pozorovací zóny v závislosti na pozici diváka před monitorem. Výsledky těchto systémů nejsou příliš přesvědčivé a problémy nastávají obzvlášť, pokud se vyskytne před monitorem více diváků a systém neví, čí oči sledovat, nebo v nepříznivých světelných podmínkách, kdy není kamerový systém schopen spolehlivě vyhodnotit obraz.

Více-pohledové (Multi-view) auto-stereoskopické monitory

Jiní výrobci se snažili problém úzkých pozorovacích zón řešit jinak, než kamerovým systémem. Vyrobili proto optickou masku, která nedisponuje dvojicí obrazů, ale více, např. pěti nebo i devíti. Maska distribuuje každý obraz do jiného pozorovacího úhlu, tím vzniká vyšší počet pozorovacích zón, a tedy je pokryt větší prostor před monitorem. Dokonce je možné částečně 3D monitor obcházet a pozorovat z různých míst 3D scénu z různých úhlů. To lze díky tomu, že je 3D scéna zachycena, ne ze dvou, ale z více různých míst. Nevýhodou je fakt, že na monitoru nelze zobrazit klasické 3D stereoskopické filmy a hry (připravené pro 3D brýlové systémy) a 3D obsah se musí připravit speciálně a ne zcela jednoduše, přímo pro konkrétní monitor. Další nevýhodou je skutečnost, že se do nativního obrazu musí vtěsnat pět nebo dokonce devět obrazů, což znamená 5x či 9x nižší kvalitu dílčích obrazů. V neposlední řadě je nutné připomenout, že ani více zón nenabízí kvalitní 3D, které by diváky dokázalo jednoznačně přesvědčit.

Výhody a nevýhody 3D auto-stereoskopických monitorů

Jednoznačnou výhodu představuje skutečnost, že se divák obejde bez 3D brýlí. To je však vyváženo mnoha nevýhodami, které mnohé zájemce spolehlivě odradí. Nevýhodou je bezpochyby ne zcela přesvědčivé podání 3D obrazu, nutnost hledat místo před monitorem, kde 3D funguje dobře a snížené rozlišení obrazu.

Přehled vlastností hlavních 3D zobrazovacích technologií:

technologie barevná informace rozlišení obrazu vhodné pro projekci zobrazení na monitoru počet diváků náklady projekce v 3D kinech
[pořizovací / provozní]
Aktivní 3D plná vysoké ano (2) ano(3) omezený(4) vysoké / vysoké
Pasivní 3D plná vysoké ano ano vysoký vysoké / nízké (5)
3D Polarizační Modulátor plná vysoké ano ne vysoký střední / nízké
Auto-stereoskopické monitory plná (1) nízké nelze ano velmi malý -
3D Anaglyf kompletní ztráta střední ano ano vysoký nízké / nízké
(1) - barvy jsou často poškozeny tzv. efektem duhy, případně se prolínají obrazy do sebe
(2) - aktivní 3D se neosvědčilo ve velkých 3D kinech. Aktivní 3D brýle jsou drahé a časem se provoz kin extrémně prodražuje (nutností opravovat/vyměňovat baterie i celé brýle)
(3) - v oblasti monitorů je aktivní 3D v současnosti nejkvalitnější zobrazovací technologie
(4) - počet diváků je limitován počtem relativně drahých 3D brýlí a dosahem bezdrátového signálu
(5) - pro 3D kina je v současnosti nejvhodnější zobrazovací systém vybavený 3D Polarizačním Modulátorem