AKTIVNÍ 3D STEREOSKOPICKÁ TECHNOLOGIE

princip aktivní 3D projekce - animace, schema

Aktivní 3D stereoskopie

S aktivní stereoskopickou 3D zobrazovací technologií se můžeme setkat u 3D projektorů, 3D monitorů a 3D televizorů. Společným znakem této technologie jsou aktivní 3D brýle, které jsou vždy vybaveny baterií a elektronikou pro řízené zatmívání jednotlivých očnic. Protože brýle vždy vyžadují napájení, označuje se celá tato technologie jako aktivní 3D.

Aktivní 3D projekce

Princip si ukážeme na 3D projekci. Pro aktivní 3D nám postačí pouze jediný 3D projektor, který pracuje ve dvojnásobné zobrazovací frekvenci než obyčejné projektory.  Příkladem 3D projektoru s dlouhou tradicí a propracovanými funkcemi je řada modelů značky DepthQ. Z jednoho zdroje - v našem případě je jím DepthQ Media Player – se přivádí 3D obraz do projektoru ve speciálním formátu. Datový tok je dvojnásobný, protože v sobě nese střídavě obrazy pro levé a pravé oko. 3D projektor obrazy zpracuje a korektně sekvenčně zobrazuje na projekční ploše.

Aktivní 3D brýle

Pro oddělení obrazů se využívají aktivní 3D brýle. Brýle jsou dálkově řízeny IrDA signálem. LCD  panel v brýlích střídavě zneprůhlední pravou očnici po dobu, kdy je promítán obraz pro levé oko a zcela analogicky se zakryje levá očnice po dobu projekce pravého obrazu.

Aktivní 3D monitory a 3D televizory

Na stejném principu pracují i aktivní 3D monitory a aktivní 3D televizory. Zobrazovací jednotka může být založená na principu plazmy, CRT nebo i LCD principu.  I zde jsou zobrazovány střídavě levé a pravé obrazy a 3D brýle s bateriemi jsou dálkově ovládané infračerveným signálem.

Výhody aktivní 3D technologie

Mezi výhody aktivní 3D technologie patří velmi kvalitní 3D zobrazení a v případě projekce stačí pouze jeden projektor a možnost použití libovolné projekční plochy. U tohoto řešení není problém rychlého přechodu mezi 2D a 3D režimem. Značnou nevýhodu představuje fakt, že jsou aktivní 3D brýle výrazně dražší než pasivní a je třeba se starat o dobíjení, či výměnu baterií. Tyto skutečnosti komplikují í masivní využití ve velkých 3D kinech. Naopak se aktivní 3D uplatňuje pro hraní 3D her a sledování 3D filmů v domácnostech.

schema - 3D aktivni technologie

Přehled vlastností hlavních 3D zobrazovacích technologií:

technologie barevná informace rozlišení obrazu vhodné pro projekci zobrazení na monitoru počet diváků náklady projekce v 3D kinech
[pořizovací / provozní]
Aktivní 3D plná vysoké ano (2) ano(3) omezený(4) vysoké / vysoké
Pasivní 3D plná vysoké ano ano vysoký vysoké / nízké (5)
3D Polarizační Modulátor plná vysoké ano ne vysoký střední / nízké
Auto-stereoskopické monitory plná (1) nízké nelze ano velmi malý -
3D Anaglyf kompletní ztráta střední ano ano vysoký nízké / nízké
(1) - barvy jsou často poškozeny tzv. efektem duhy, případně se prolínají obrazy do sebe
(2) - aktivní 3D se neosvědčilo ve velkých 3D kinech. Aktivní 3D brýle jsou drahé a časem se provoz kin extrémně prodražuje (nutností opravovat/vyměňovat baterie i celé brýle)
(3) - v oblasti monitorů je aktivní 3D v současnosti nejkvalitnější zobrazovací technologie
(4) - počet diváků je limitován počtem relativně drahých 3D brýlí a dosahem bezdrátového signálu
(5) - pro 3D kina je v současnosti nejvhodnější zobrazovací systém vybavený 3D Polarizačním Modulátorem