3D TECHNOLOGICKÁ KNIHOVNA - Pasivní 3D stereoskopie

princip pasivní 3D projekce - animace, schéma

Pasivní 3D stereoskopie

Nejčastěji je pasivní 3D technologie spojována s 3D projekcí, nicméně dnes již existují i speciální 3D pasivní monitory a 3D televizory. Společným znakem této technologie jsou pasivní 3D brýle, které jsou vždy vybaveny polarizačními filtry. Protože tyto 3D brýle neobsahují žádnou elektroniku, či baterie, označuje se celá technologie jako pasivní 3D.

Pasivní 3D projekce

Princip si ukážeme na 3D projekci. Pro pasivní 3D potřebujeme dva projektory pracující v synchronním režimu. Z připojeného zdroje - v našem případě je jím program DepthQ Media Player – se zcela synchronně přivádí oddělený obraz pro levé oko do jednoho projektoru a pro pravé do druhého. Před každým projektorem je umístěn speciální polarizační filtr, který propouští světlo pouze v určené rovině.

schema - 3D pasivni technologieSpeciální 3D plátno

Pro pasivní 3D projekci se využívá 3D plátno se speciálním povrchem. Oba polarizované obrazy dopadnou na povrch plátna a zdánlivě se smíchají, ve skutečnosti se ale oba obrazy odrazí s rozdílnou polarizací a stále je ještě možné je separovat. Při použití správných polarizačních brýlí se obrazy oddělí s pomocí dalších polarizačních filtrů, tak, že do každého oka dopadne pouze příslušný obraz.

Polarizační maska

Jak bylo řečeno, polarizaci světla využívají i některé 3D monitory a 3D televizory. Protože však má displej vždy jen jednu zobrazovací plochu, pracuje se s polarizací trochu jinak. Nejčastěji je na povrchu displeje umístěna speciální prokládaná maska složená s polarizačních proužků, které procházející světlo polarizují v odlišných rovinách. Protože se obraz pro levé i pravé oko musí vytvořit v rámci nativního rozlišení monitoru, nabízí monitor či televizor ve 3D režimu jen poloviční kvalitu obrazu pro jedno oko než pokud zobrazuje 2D.

Polarizační konvertor

U 3D monitorů a 3D TV existuje ještě druhý typ pasivní technologie, ta využívá v základu aktivní 3D. Na obrazovce se sekvenčně zobrazuje obraz pro levé a pravé oko a před monitorem je navíc umístěn speciální elektronicky řízený polarizační konvertor, který každý levý snímek polarizuje v jedné rovině a pravý v odlišné. Díky tomu, lze zobrazit 3D v plném rozlišení monitoru či TV a navíc lze použít i levné (plastové, či i papírové) 3D polarizační brýle.  Technologie lze  použít i pro projekci (viz  Aktivně-pasivní technologie).

Výhody pasivní 3D technologie

Mezi výhody pasivní 3D technologie patří především fakt, že lze využívat levné a na údržbu nenáročné 3D polarizační brýle.  Proto se tato technologie hojně nasazuje i v 3D kinech a akcích s velkým počtem diváků.

Přehled vlastností hlavních 3D zobrazovacích technologií:

technologie barevná informace rozlišení obrazu vhodné pro projekci zobrazení na monitoru počet diváků náklady projekce v 3D kinech
[pořizovací / provozní]
Aktivní 3D plná vysoké ano (2) ano(3) omezený(4) vysoké / vysoké
Pasivní 3D plná vysoké ano ano vysoký vysoké / nízké (5)
3D Polarizační Modulátor plná vysoké ano ne vysoký střední / nízké
Auto-stereoskopické monitory plná (1) nízké nelze ano velmi malý -
3D Anaglyf kompletní ztráta střední ano ano vysoký nízké / nízké
(1) - barvy jsou často poškozeny tzv. efektem duhy, případně se prolínají obrazy do sebe
(2) - aktivní 3D se neosvědčilo ve velkých 3D kinech. Aktivní 3D brýle jsou drahé a časem se provoz kin extrémně prodražuje (nutností opravovat/vyměňovat baterie i celé brýle)
(3) - v oblasti monitorů je aktivní 3D v současnosti nejkvalitnější zobrazovací technologie
(4) - počet diváků je limitován počtem relativně drahých 3D brýlí a dosahem bezdrátového signálu
(5) - pro 3D kina je v současnosti nejvhodnější zobrazovací systém vybavený 3D Polarizačním Modulátorem